Ilercavònia
Advertisement

Les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya a mitjans de comunicació privada de les Terres de l'Ebre i els Ports (2008-2011) d'import igual o superior als 3.000 euros van ser les següents:

Llista de subvencions estructurals (convocatòria 2011) concedides per la Generalitat de Catalunya a mitjans de comunicació de titularitat privada de les Terres de l'Ebre i els Ports-Maestrat:

Entitat Finalitat Import (EUR) DOGC
Emissores de ràdio en català:
Imagina Ràdio SL Imagina Ràdio 9.964,28 DOGC 6.117 de 27/4/2012
Comunicacions dels Ports SA Els Ports Ràdio 10.959,36 DOGC 6.117 de 27/4/2012
Publicacions periòdiques en suport paper:
La Veu de l'Ebre SL La Veu de l'Ebre 3.147,89 + 20.120 DOGC 6.117 de 27/4/2012 i DOGC 6.136 de 25/5/2012
Limicola SL Més Ebre 4.538,57 DOGC 6.117 de 27/4/2012
Emissores de TV:
Comunicacions dels Ports SA Nord TV 16.914,65 DOGC 6.117 de 27/4/2012
EBE Imatge i Comunicació L'Ebre TV 13.268,84 + 34.620 DOGC 6.117 de 27/4/2012 i DOGC 6.129 de 16/5/2012
Tortosa Televisió SL Canal TE 11.035,84 DOGC 6.117 de 27/4/2012


Llista de subvencions estructurals (convocatòria 2010) concedides per la Generalitat de Catalunya a mitjans de comunicació de titularitat privada de les Terres de l'Ebre i els Ports-Maestrat:

Entitat Finalitat Import (EUR) DOGC
Emissores de ràdio en català:
Imagina Ràdio SL ràdio Imagina Ràdio 22.806,63 DOGC 5.874 de 09/5/2011
Comunicacions dels Ports SA Els Ports Ràdio 24.601,01 DOGC 5.874 de 09/5/2011
Emissores de TV:
Comunicacions dels Ports SA Nord TV 37.647,58 DOGC 5.874 de 09/5/2011
Tortosa Televisió SL Canal TE 26.990,48 (+1: 30.000) DOGC 5.874 de 09/5/2011
EBE Imatge i Comunicació SL projecte TDT 30.000 DOGC 5.874 de 09/5/2011
Publicacions periòdiques en suport paper:
Limicola SL Diari Més Ebre 10.350 DOGC 5.874 de 09/5/2011
La Veu de l'Ebre SL La Veu de l'Ebre 7.739,79 + 40.000 DOGC 5.874 de 09/5/2011
Publicacions digitals:
La Veu de l'Ebre SL www. ebredigital.cat 3.730,47 + 20.000 DOGC 5.874 de 09/5/2011


Llista de subvencions estructurals (convocatòria 2009) concedides per la Generalitat de Catalunya a mitjans de comunicació de titularitat privada de les Terres de l'Ebre i els Ports-Maestrat:

Entitat Finalitat Import (EUR) DOGC
Emissores de ràdio en català:
Comunicacions dels Ports SA Els Ports Ràdio 23.148,18 DOGC 5.628 de 13/5/2010
Imagina Ràdio SL Imagina Ràdio 20.522,62 DOGC 5.628 de 13/5/2010
Emissores de TV:
Comunicacions dels Ports SA Nord Televisió Morella 34.298,02 DOGC 5.628 de 13/5/2010
Tortosa Televisió SL Canal TE 25.309,50 (+1: 35.200) DOGC 5.628 de 13/5/2010
EBE Imatge i Comunicació SL projecte TDT 33.000 DOGC 5.628 de 13/5/2010
Publicacions periòdiques en suport paper:
Limicola SL Diari Més Ebre 14.100 DOGC 5.628 de 13/5/2010
La Veu de l'Ebre SL La Veu de l'Ebre 30.000 + 7.576,50 DOGC 5.628 de 13/5/2010
Publicacions digitals:
La Veu de l'Ebre SL www. ebredigital.cat 3.577,77 DOGC 5.628 de 13/5/2010


Llista de subvencions estructurals (convocatòria 2008) concedides per la Generalitat de Catalunya a mitjans de comunicació de titularitat privada de les Terres de l'Ebre i els Ports-Maestrat:

Beneficiari/Entitat Finalitat Import (EUR) DOGC
Emissores de ràdio en català:
Comunicacions dels Ports SA Els Ports Ràdio 12.581,44 DOGC 5.301 de 21/01/2009
Imagina Ràdio SL Imagina Ràdio 19.088,63 + 14.095 DOGC 5.301 de 21/01/2009 i DOGC 5.414 de 06/7/2009
Emissores de TV:
Tortosa Televisió SL Canal TE 36.880 DOGC 5.414 de 06/7/2009
Comunicacions dels Ports SA Nord televisió Morella 18.324,07 + 20.555 DOGC 5.414 de 06/7/2009
Publicacions periòdiques en suport paper:
La Veu de l'Ebre SL La Veu de l'Ebre 7.274,60 + 60.000 DOGC 5.414 de 06/7/2009
Comunicació Efectiva Ebre SL Diari Més Ebre 14.850 + 30.000 DOGC 5.414 de 06/7/2009
Publicacions digitals:
La Veu de l'Ebre SL www. ebredigital.cat 3.057,42 DOGC 5.301 de 21/01/2009

Vegeu també[]

Advertisement