Ilercavònia
Advertisement

El segle XVI comprèn els anys 1501-1600 del calendari gregorià. Precedeix el segle XVII (1601-1700) i segueix el segle XV (1401-1500).

Arquitectura i Arts[]


És història[]

Personatges[]

Vegeu també[]

Notes i bibliografia d'interès[]

  1. Al claustre de la Catedral de Tortosa se'n conserva un pou del 1545.
  2. La ciutat de Tortosa. Evolució de l'espai urbà. Miquel A. Baila Pallarés (Vinaròs, 1957). Editorial Antinea. Imp. Castell (Vinaròs), 1998. ISBN: 84-89555-51-6.
  3. A l'interior de les seues portes (segons la que vegem amb alguna petita diferència en l'articulació del text) s'hi pot llegir: EN LO ANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SEÑOR DEU IESVXPS ·M·D·LXXIIII· ESSENT PROCVRADORS LOS MAGNIFICHS M· FRANCESCH CORDER Y DESPRATS CIVTADA. ONOFRE MERCADER DE LLENADER. Y M. BALTASAR LLOPICO Y DE XIXON. FON EDIFFICAT Y POSAT EN DEGVT ORDE LO PRESENT ARCHIV.
  4. En una incripció a dues columnes separades per l'escut de Tortosa (repicat el segle XVII) diu: EN LO ANY 1575 / ESSENT PROCVR/ADOS DLA CIVTA[T] / DE TORTOSA LOS / MAGCHS SENOS M / MIQVEL SIMEON / PINY/OL -[Torre de Tortosa]- Y MO VICENT / CANADER DO/NR ELLS Y MOS/ STEVE TORNER / NOTARI FONC FETA LA PNT(present) ObR/A
  5. Vegeu la fotografia de la inscripció feta per Josep Salvany i Blanch l'any 1914 (encara se conserva).

Enllaços externs[]

Advertisement