Ilercavònia
Advertisement

La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix són dos espais fluvials de la Ribera d'Ebre inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000. L'any 1995 van ser declarats Reserva Natural de Fauna Salvatge, sota la denominació de Riberes de l'Ebre a Flix.

Amb una superfície de 204 hectàrees, la zona de Sebes és un espai fluvial que conserva una valuosa mostra de vegetació de ribera. Comprèn l'espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt de l'embassament de Flix, on s’ha format un dels canyissars més extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gairebé intacte que creix esplendorosament a les illes fluvials. La Reserva Natural de Fauna Salvatge inclou aquesta zona d'aiguamolls, les illes fluvials i una franja de protecció de seixanta metres de riu al seu voltant.

La zona del meandre s'estén al llarg dels gairebé cinc quilòmetres d'aquest tram corbat que forma l'Ebre. La reserva inclou una antiga illa fluvial situada sota el castell de Flix i bona part dels marges i tram del riu.

Des de 1999 hi ha un centre d'informació conegut com a Mas del Director. Hi ha també dues passarel·les de fusta que permeten endinsar-se en l'espai natural. Una d'elles se troba a la zona del canyissar i arriba fins a un observatori prop d'una llacuna regenerada; l'altre pas elevata està a l'interior del bosc de ribera.

Des de l'any 2001 es du a terme el projecte de reintroducció de la cigonya blanca a les Terres de l'Ebre i també la recuperació d'herbassars inundables mitjançant la pastura amb cavalls de la Camarga francesa.

Enllaços externs[]

Advertisement