Ilercavònia
Advertisement

L'informe Roca va fer una sèrie de propostes de reestructuració de municipis i comarques a la zona de les Garrigues Històriques.

Propostes[]

Garrigues[]

Incorporacions

Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida i Torrebesses.
« formen històricament i geogràficament el cor de les Garrigues (de fet, les Borges Blanques o Borges d'Urgell no havia format part de les Garrigues fins a la divisió comarcal de 1936). Encara avui dia pertanyen a l'arxiprestat de les Garrigues (mentre que les Borges pertany a l'arxiprestat del Baix Urgell).

Comparteixen una mateixa realitat socioeconòmica i problemàtica amb els municipis veïns de les actuals Garrigues. Malgrat que funcionalment està clar que no tenen gairebé cap relació amb les Borges (i sí, molt intenses, amb la ciutat de Lleida), la seva adscripció a la comarca garriguenca els situaria en un marc administratiu on la seva opinió i problemàtica possiblement seria més entesa que en el Segrià.

No es tractaria, per tant, d'una comarca funcional sinó d'una comarca amb una problemàtica i caracterització socioeconòmica força homogènia. Val a dir que la dificultat de comunicacions cap a la rodalia de les Borges i la major facilitat per anar a Lleida és una situació que també comparteixen pobles de les actuals Garrigues com ara la Granadella o el Soleràs.

Tots aquests pobles pertanyen a la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues per a l'Abastament d'Aigua (excepte Almatret) i a l'àmbit de la DO Garrigues. Sarroca i Torrebesses pertanyen a la zona escolar de secundària de les Borges. L'Agència d'Extensió Agrària de la Granadella atenia tots aquests pobles. Llardecans pertany a l'Àrea Bàsica de Salut de la Granadella. L'adscripció d'aquests pobles a les Garrigues hauria de facilitar un cert reconeixement del sector més occidental com a rodalia diferenciada i per a la prestació de serveis.

»
Advertisement