FANDOM


El president de la Generalitat de Catalunya és una de les tres institucions que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la configuració de la Generalitat juntament amb el Parlament i el Consell Executiu de Catalunya o Govern.

El President de la Generalitat a l'actualitat Edit

El President de la Generalitat és elegit pel Parlament de Catalunya i nomenat pel rei d'Espanya. Concentra dos tipus de funcions: representatives i governatives.

Funcions representativesEdit

El president de la Generalitat té la més alta representació de la Generalitat de Catalunya i l'ordinària de l'Estat espanyol a Catalunya. Li correspon, també, mantenir les relacions amb les altres institucions de l'Estat i la resta de les comunitats autònomes] convocar les eleccions al Parlament de Catalunya i nomenar els alts càrrecs que les lleis determinin. Com a representant ordinari de l'Estat a Catalunya, promulga en nom del rei les lleis de Catalunya.

Funcions governativesEdit

El president forma part del Govern de Catalunya i és qui el dirigeix i el coordina, establint les directrius generals de l'acció de govern. En aquest sentit, nomena els consellers, convoca i presideix les reunions del Govern i signa els decrets acordats pel Consell Executiu i ordena que es publiquin. També pot demanar que el Parlament es reuneixi en sessió extraordinària i, arribat el cas, ha de dissoldre'l o sol·licitar que s'hi celebri un debat general.

El president de la Generalitat també ha de coordinar el programa legislatiu del Govern i l'elaboració de normes de caràcter general, convocar i presidir les comissions del Consell Executiu i facilitar la informació que el Parlament sol·liciti al Govern.

La presidència en la Generalitat medievalEdit

La presidència de la Generalitat corresponia als diputats que, per raó del seu rang, tingueren preeminència protocol·lària per damunt dels altres diputats, fet que amb freqüència els dugué a presidir els actes i a encapçalar els documents de la Diputació del General. Per aquesta causa es tracta sempre de diputats del "Braç Eclesiàstic", a excepció del cas de Joan I d'Empúries —diputat del "Braç Militar"—, sobre el qual recaigué la preeminència pel fet de pertànyer a la família reial.

Presidents de la Generalitat de Catalunya vinculats amb les Terres de l'Ebre Edit

Els diputats que foren escollits més d'una vegada apareixen distingits tipogràficament en cursiva el segon cop i només han estat comptats una vegada entre els 128 presidents de la Generalitat.

Núm. Nom Període Ressenya biogràfica
Entre 1367 i 1375 se suspèn temporalment el càrrec de diputat resident (president de la Generalitat) per decisió de les Corts de Vilafranca (1367), nomenant un regent per a aquest període.
9 Pere de Santamans 1381-1383 Canonge de Tortosa
18 Domènec Ram i Lanaja 1428-1431 Bisbe de Lleida (1419-1435) i cardenal nomenat pel papa Martí V (1426). El 1429, assistí, amb el cardenal Pere de Foix, al concili de Tortosa, per tal de liquidar temes pendents del Cisma d'Occident.
41 Alfons d'Aragó 1500-1503 Bisbe de Tortosa (1475-1513) i arquebisbe de Tarragona (1513-1514)
46 Joan d'Aragó 1512-1514 Castellà d'Amposta. Substituït per incompatibilitat en el càrrec
48 Esteve de Garret 1515-1518 Ardiaca de la seu de Tortosa.
53 Francesc Oliver i de Boteller 1530-1533 Canonge de la seu de Tortosa
56 Jeroni de Requesens i Roís de Liori 1539-1542 Bisbe d'Elna (1533-1542), bisbe de Tortosa (1542-1548).
66 Ferran de Lloaces i Peres 1559-1560 Bisbe de Tortosa
70 Jaume Cerveró 1572-1575 Canonge de Tortosa.
71 Pere Oliver de Boteller i de Riquer 1575-1578 Canonge de Tortosa.
R Pere Oliver de Boteller i de Riquer 1584-1587
75 Francesc Oliver de Boteller 1587-1588 Abat de Poblet (1583-1598)
R Francesc Oliver de Boteller 1596-1598 Se construeix la façana renaixentista del Palau de la Generalitat.
86 Lluís de Tena 1617-1620 Bisbe de Tortosa (1616-1622)
114 Rafael de Pinyana i Galvany 1695-1698 Canonge de Tortosa.
1714 (15 de setembre): Abolició de la Generalitat per decret del duc de Berwick, com a conseqüència de la derrota de l'11 de setembre. El Decret de Nova Planta, aprovat en 1716, defineix el nou règim que regula el funcionament polític i social de Catalunya.

Enllaços externs Edit