Ilercavònia
Advertisement

La presó o casa de la Castellania és un edifici de Gandesa bé cultural d'interès nacional.[1] El seu origen és medieval i la de presó és l'última funció per a la que va ser utilitzat.

Se situa a la part alta del nucli històric de Gandesa, a la zona anomenada el Castell.

Està delimitat pel carrer Pes Vell, des d'on es produeix l'accés principal, el carrer del Call i dos carrerons, un a cada lateral. El monument ocupa una posició independent i aïllada de la resta d'edificacions. L'edifici, de planta rectangular orientada de nord a sud, se subdivideix en dos nivells principals: la planta baixa, amb accés des del carrer Pes Vell, i la planta semisoterrani, amb accés des del carrer del Call. A l'interior alberga dues sales polivalents, una a cada planta.

De l'estructura original se conserven els tres arcs de mig punt lleugerament apuntats de la planta semisoterrani, les parets de tancament de tot l'edifici i un pilar de pedra situat a la planta baixa. Els canvis d'ús als quals ha estat sotmès l'edifici són evidents a les seves façanes, on s'observen fàcilment les finestres i portes que han estat obertes i posteriorment tapiades.

L'origen cronològic constructiu del Palau Castellà s'emmarca entre els segles XIII-XIV. Hi ha la hipòtesi que el Palau del Castellà formava part del complex del castell com a edifici aïllat de defensa o torre del tresor. És molt probable que el Palau del Castellà fos inaugurat amb motiu de la reunió del Capítol General de l'Orde del Temple del 1225. Més tard van haver-hi reunions dels hospitalers. L'any 1609 se va obrir l'actual porta i se va modificar la distribució perquè l'edifici va passar a ser la Sala del Delme.

El 1841 es crea el partit judicial de Gandesa i l'edifici es convertí en la Presó, funció que es va mantenir durant i després de la Guerra Civil fins que als anys 60 s'abandonà i degradà. Entre 1994 i 1995 se restaura i se converteix en equipament cultural municipal i l'any 2001 se n'urbanitza l'entorn.

Se considera monument l'edificació conformada pel recinte que defineixen els murs de tancament de l'edifici, inclosa la resta de parcel·la que l'envolta, de la mateixa propietat, on hi ha construccions annexes a l'edifici que hi estan estrictament relacionades: els elements que conformaven el sistema d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici i les parets de tancament del pati de la Presó, així com el seu subsòl.

Vegeu també[]

Notes i referències[]

  1. Acord GOV/70/2009, de 5 de maig, pel qual es declara bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric la Presó o Casa de la Castellania, a Gandesa, i se'n delimita l'entorn de protecció (DOGC, núm. 5.378, de 13/05/2009).
Advertisement