Ilercavònia
Advertisement

El parc municipal «Teodor González» és una zona verda i d'esbarjo de Tortosa.

Situada a extramurs de la ciutat, al barri del Temple, ocupa una superfície d'uns 46.600m2 (inclosa la zona d'aparcament no urbanitzada). És el parc més emblemàtic de la ciutat i ben bé fins a finals del segle XX ha estat l'únic parc urbà fins a la construcció del parc de la Fira a la riba dels barris de Sant Jaume-Remolins. Conegut inicialment amb el nom de passeig del Temple és el parc de l'eixample i de l'expansió urbana de la ciutat dels segles XIX-XX. Cal tenir en compte que la construcció del Mercat va suposar la desaparició del Passeig de Ribera.

La seua història comença el 1848 quan sent alcalde corregidor Mariano Escartín va construir-se el passeig.[1] Anys després, el 1876, l'Ajuntament de Tortosa acordà enderrocà barraques, edificis i tallers de construcció naval que hi havia vora el riu Ebre, al Camp dels Titets. La decisió provocà un pleit[2] i va suposar el trasllat de les drassanes al margre dret. El 1883 però encara quedaven alguns calafats (La Verdad de 04/3/1883) i no seria fins dos anys després, el 1885, quan s'iniciaren els abocaments de terra a aquest espai adjacent al parc.[3]

Durant la Guerra Civil Espanyola, el 22 març de 1937, el seu entorn –carrer marquès de Bellet– va patir el bombardeig aeri de la ciutat.

L'indret ha esdevingut un escenari clau en les festes i esdeveniments que han tingut lloc a Tortosa any rera any (festes majors, desfilades militars, fires de mostres, trobades, balls i esdeveniments musicals...). El 1956 passà a portar el nom de Teodor González.

Al parc s'hi pot trobar un passeig central de plataners centenaris de grans dimensions –n'hi ha fins a 23 a cada banda–, magnòlies grandiflora (espècie originària dels Estats Units), palmeres datileres, palmeres xilenes, pins, bananers, algun cedre, algunes carrasques, eucalíptus, una rosaleda (dita d'Avinyó, ciutat agermanada), etc.

Alguns dels seus exemplars (de plataners, d'eucaliptus, pins o una carrasca) bé mereixerien ser catalogats com a arbres monumentals de Catalunya.

A la zona posterior del parc «Teodor González» hi ha l'edifici de la Nau i l'antiga Ayudantía Militar de Marina,[4] seu d'una comissaria del Cuerpo Nacional de Policia (CNP).

Algunes dates[]

 • 1882 – Café-restaurant del Parc[5]
 • 1892 – Enllumenat de gas.
 • 1918 – Llac nou i inauguració (setembre) del bust dedicat a Agustí Querol.
 • 1921 – Escales del llac nou.
 • 1922 – Trasllat del monument dedicat a Querol al palmeral del parc.
« Fue ayer objeto de gran atracción y curiosidad el lago del Parque, en cuyas aguas puede contemplarse un pequeño esturión, pescado en el Ebro y arrojado allí entre los peces de colores. El hecho es actualmente una curiosidad. Más tarde veremos si esta curiosidad se convierte en una tragedia, cuando el esturión, más crecidito, se zampe la colección ictiológica. »

Correo de Tortosa de 19/07/1926 (pàg. 3).

 • 1928 – S'instal·len "unos hermosos bancos estilo andaluz".[6] I Exposició Agrícola-Alimentícia.
 • 1931 - Correo de Tortosa de 17/11/1931 (pàg. 2) publica: "(...) El señor Chavarría da cuenta que de la venta de las flores del Parque el día de Todos los Santos se recaudaron 216 pesetas. (...)."
 • 1933 – Reedificació del porxo del blat de la Llotja.
 • 1948 – Inauguració de l'actual Bar del Parc.
 • 1963/64 – Construcció de l'edifici de la Ayudantía de Marina.
 • 1965 – Construcció del Parc Infantil de Trànsit (arq. F. Llorca Mestre) -desaparegut-
 • 1968 – Compra i instal·lació de la màquina del Carrilet.
 • 1975 – Caseta dels pous.
 • Construcció de la Nau.
 • 2006 – Per darrer cop s'acull ExpoEbre que el 2007 passa a celebrar-se a Remolins.
 • 2009-2010 – Millores generals al parc (687.014 euros finançats amb el fons estatal d'inversió local -FEIL-): enllumenat, jardineria, atraccions infantils, sistemes de reg, etc.
 • 2014 – La plaga del morrut causa una gran mortaldat de palmeres arreu de Tortosa i també al parc on se'n perden desenes. També un plataner centenari del passeig central mostra símptomes preocupants.
 • 2015 – La màquina de vapor del Carrilet torna al parc un cop restaurada.
 • 2016 – Continuen els estralls del morrut i se certifica la mort definitiva d'un plataner centenari al límit sud –filada oest– del passeig central que serà tallat el 2017.
 • 2017 – Durant el novembre entra en servei una estació de recàrrega gratuïta per a vehicles elèctrics, a l'avinguda Generalitat, davant mateix del parc. N'hi ha un altra al barri de Ferreries (carrer Alcanyís, vora l'Estadi).
 • 2018 – Un segon plataner centenari de la filada oest del passeig central del parc, contigu al que va ser tallat el 2017, presenta símptomes més que preocupants i és talat i substituït per un nou exemplar. Retirada (6 de novembre) del monòlit franquista de 1968. Els estralls del morrut són ja catastròfics.
 • 2020 – L'Ajuntament aplica un reg asfàltic a l'aparcament de vehicles annex al parc.
 • 2021 – Durant el febrer s'inicien diferents actuacions: millora del drenatge, instal·lació de nous projectors de tecnologia LED, renovació del parc infantil central, la reubicació de la font de la plaça d’Espanya al parterre situat entre el passeig central i l'avinguda de la Generalitat, retirada del lleig monòlit de l'Exèrcit (1979) del roserar d'Avinyó o treballs de plantació de vegetació i d'arbrat.

Notes i referències[]

 1. Narraciones tortosinas. Federico Pastor i Lluís, Alumbrado y paseos públicos (1840-1878).
 2. Vegeu la Real orden resolviendo el recurso de alzada interpuesto a nombre de D. Francisco Llombart contra una providencia del Gobernador de Tarragona relativa al derribo de las barracas y talleres de construcción naval en el sitio denominado dels Titets, en Tortosa (Gaceta de Madrid, núm. 150, de 30/05/1878, pg. 557) i La Verdad de 19/3/1882.
 3. La Verdad de 31/01/1885. Vegeu també La Verdad de 01/11/1884 i de 17/12/1884 (fi enderrocs).
 4. Orden 89/1995, de 19 de junio, por la que se anulan las zonas de seguridad de diversas Comandancias y Ayudantías Militares de Marina antiguas (BOE, núm. 163, de 10 de juliol de 1995).
 5. La Verdad de 21/5/1882 i de 28/5/1882.
 6. Heraldo de Tortosa de 22/8/1928.
Advertisement