Ilercavònia
Advertisement

El Paratge natural de la Rambla de Sellumbres és un paratge natural municipal dels municipis de Castellfort, Cinctorres i Portell de Morella (els Ports).

Declarat Paratge Natural Municipal per Acord de la Generalitat Valenciana el 4 de març de 2008, compta amb una superfície de 1.194,40 ha. L'indret se situa en el sector nord-oest de la província de Castelló, a la confluència dels municipis de Castellfort, Cinctorres i Portell de Morella.

Paisatge[]

La seua complexitat geomorfològica i el bon estat de conservació de les formacions vegetals configuren un paisatge de gran singularitat i bellesa. La zona de major qualitat visual és el llit de la Rambla de Sellumbres, amb els seus vertiginosos penya-segats rocosos i on destaquen diverses fites paisatgístiques, com ara la Roca Roja, la Roca Parda i la Roca del Corb, fàcilment identificables per a l'observador.

Vegetació[]

Les masses arbòries existents al paratge les conformen principalment pinedes de pinassa (Pinus nigra) i carrascars (Quercus ilex), aquest últim inclòs com a hàbitat d'interés prioritari per a la Unió Europea. Conformen masses denses i de gran extensió a les vessants del llit de la rambla.

Quant a la flora, cal destacar la presència de Leucanthemum maestracense (margarida), Linaria repens (linària estriada), Sideritis spinulosa (cua de gat), Thymus godayanus (serpoll mascle) i Thymus vulgaris (timó), totes espècies endèmiques i per tant de gran valor per a la conservació.

Fauna[]

Pel que fa a la fauna, el grup de les aus és el més abundant i a més inclou diverses espècies que requereixen mesures de protecció i conservació pel grau d'amenaça a què estan sotmeses, siga en l'àmbit autonòmic, siga en l'internacional. Entre les espècies d'aus presents es poden citar l'àguila reial (Aquila chrysaetos), el torlit (Burhinus oedicnemus), l'enganyapastors (Caprimulgus europaeus), l'àguila serpera (Circaetus gallicus) i el voltor comú (Gyps fulvus), entre altres. De les 88 espècies d'aus censades en la zona prop del 20% presenten algun grau d'amenaça.

D'altra banda, en el grup dels mamífers, també rellevant, s'han identificat com a protegides pel Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades la musaranya (Crocidura rusula), la fagina (Martes foina), el teixó (Meles meles), la mostela (Mustela nivalis) i l'esquirol (Sciurus vulgaris), i com a espècies d'interés internacional la cabra ibèrica (Capra pyrenaica) i el gat salvatge (Felis silvestris).

Enllaços externs[]

Advertisement