Ilercavònia
Advertisement

Vista del palau de Don Pedro Oliver, vora la llotja, al dibuix de Wyngaerde de 1563.

El palau Oliver de Boteller, conegut també com a Casa Villòria és un edifici històric de la ciutat de Tortosa construït a finals del segle XV.

El palau –amb la Llotja al sud, el Roser al nord i els quarters al capdamunt– perfilà històricament la silueta urbana i fluvial de la ciutat amb la seua majestuosa façana presidida per un imponent portal forà.

L'any 1585, quan n'eren propietaris els Oliver, s'hi va hostatjar Felip II (del 18 de desembre de 1585 fins el 3 de gener de 1586).[1] Al segle XVIII passà als Jordà i després als Guzmán de Villoria. Entre 1881 i 1893 es va convertir en la seu del Banc de Tortosa i el 1905 en la de l'Ateneu. Tot i que l'any 1963 va ser declarat Monument Historicoartístic d'interès local (BOE, núm. 151, de 25/06/1963)[2] la seua façana, de prop de 21 metres d'ample aixecada davant l'Ebre, va ser traslladada[3] 150 metres riu amunt, al solar de l'antic ajuntament renaixentista.[4] Les obres de la Casa de la Cultura (arquitecte Federico Llorca Mestre) van acabar a meitants anys 60 –s. XX– però no va ser fins el 1974 que l'edifici va entrar en funcionament.

L'estiu del 1981 de la mà del conseller Max Cahner va convertir-se en la seu de la delegació territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya[5] i el 1986 s'hi creava la Biblioteca Francesc Oliver de Boteller. L'any 2001 l'edifici se va convertir també en la seu provisional de la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre fins el febrer de 2006.

S'hi feren obres de remodelació integral entre el setembre del 2008 i el 2010. El 28 d'abril de 2010 el Departament de Cultura de la Generalitat l'ocupà novament inaugurant-se el 5 de juny del mateix any. Té quatre plantes i 1.440 metres quadrats útils (200 m quadrats de sala d'exposicions a la planta baixa, una sala de conferències de vuitanta places al primer pis, etc).

En el lateral Oest, a l'exterior de l'edifici hi ha encastada una inscripció de l'antiga Taula de Canvis que diu així: TAVLA DEL CAM/BI E DEPOSITS / DE LA CIVTAT / DE TORTOSA / 1587. En la façana lateral Est hi ha reconstruïda, en part, l'antiga font gòtica (s. XV) de Tortosa.

Vegeu també[]

Notes i referències[]

  1. Apéndice a los Anales de Tortosa. Ramon O'Callaghan i Forcadell.
  2. Orden de 26 de abril de 1963 sobre declaración de monumento local de interés histórico-artístico a favor del Palacio de los Oliver de Boteller, edificio conocido por «Ateneo», en Tortosa (Tarragona).
  3. Fotografia de Josep Salvany de l'any 1914.
  4. El BOE número 146 de 18/06/1964 publica el Decret del Ministeri d'Hisenda 1725/1964 de 4 de juny pel qual s'accepta la donació gratuïta a l'Estat que fa l'Ajuntament de Tortosa d'una parcel·la de 508,51 metres quadrats destinada a Casa Municipal de la Cultura.
  5. Decret 178/1981 de 19 de juny de creació dels Serveis Territorials de Tortosa (en el mateix DOGC núm. 144 de 22/07/1981 se nomenava a Ramon Miravall i Dolz com a cap dels Serveis Territorials); derogat pel Decret 182/2001 de 26 de juny sobre els Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament de Cultura –DOGC núm. 3.428 de 11/07/2001–.
Advertisement