Ilercavònia
Advertisement

El Mercat públic de Tortosa és un edifici històric del segle XIX dedicat a l'activitat comercial.[1]

Va ser inaugurat el primer dia de setembre del 1887[2] i és obra dels arquitectes Joan Torras i Guardiola i Joan Abril i Guanyabens.[3] L'edifici situat vora el riu Ebre consta d'una sola nau de 32 x 83 metres. Està cobert amb teula plana. A l'interior destaquen 14 jàsseres de ferro de forma parabòlica. Les seues façanes Nord i Sud estan presidides per un escut de la ciutat amb la inscripció: « FIDELISSIMA - ET EXEMPLARIS - CIVITAS - DERTUSAE / 1886 ».

« La apertura del nuevo mercado ha cambiado en cierto modo el aspecto de la población, habiendo variado el tránsito de unas á otras calles. Han quedado desanimadas la Plaza Constitución (antiguo mercado), la calle de la Fuente, Puente de Piedra, calle del Buenaire. Han tomado favor la calle del Ángel, den Carbó, Lonja y Plaza de Armas. »

El Orden, núm 5, de 04/09/1887 (pàg. 3)


L'edifici es va veure afectat pels bombardejos durant la Guerra Civil Espanyola sent reconstruït per la Dirección General de Regiones Devastadas l'any 1941. Cap a l'any 1948 a la façana Est s'hi van construir 14 mòduls destinats a encabir-hi botigues exteriors. Finalment l'any 1996 l'edifici va ser remodelat.

Vegeu també[]

Notes i referències[]

  1. Gravat de l'interior del mercat de Tortosa publicat a La Ilustración Española y Americana el 15 d'abril de 1889 (pàg. 13). L'any 2001 l'Arxiu Històric de Tortosa –advertit pel col·leccionista Lluís Salamó– va adquirir a Ignasi Solé Sugranyes, un antiquari de Barcelona, 3 fotografies de plànols del Mercat de Tortosa. Són reproduccions de dibuixos sense signar de la façana principal, la façana lateral i una perspectiva de l'estructura metàl·lica de l'edifici. Finalment l'any 2015 van ser localitzats uns plànols de les façanes entre els Protocols notarials de 1886. Se tracta d'uns dibuixos sobre tela datats el març de 1885, escala 1:50 la façana lateral, i 1:100 la principal.
  2. No exempt de dificultats com, per exemple, la caiguda causada per una ventada el 04-11-1886 de la façana nord, feta inicialment per raons d'economia amb maçoneria.
  3. Un croquis, a llapis, signat per Joan Abril (1883) mostra un interior amb una galeria de botigues a un segon nivell al qual s'accedia per vuit grans escales de ferro (Correo de Tortosa, núm. 770, de 16/03/1885, pàg. 2), 4 per banda.
Advertisement