FANDOM


El Mercat públic de Tortosa és un edifici històric del segle XIX dedicat a l'activitat comercial.[1]

Va ser inaugurat el primer dia de setembre del 1887 i és obra de l'arquitecte Joan Torras i Guardiola (1827-1910). En les obres també hi va participar Joan Abril i Guanyabens. L'edifici situat vora el riu Ebre consta d'una sola nau de 32 x 83 metres. A l'interior destaquen 14 jàsseres de ferro de forma parabòlica. Les seues façanes Nord i Sud estan presidides per un escut de la ciutat amb la inscripció: « FIDELISSIMA - ET EXEMPLARIS - CIVITAS - DERTUSAE / 1886 ».

« La apertura del nuevo mercado ha cambiado en cierto modo el aspecto de la población, habiendo variado el tránsito de unas á otras calles. Han quedado desanimadas la Plaza Constitución (antiguo mercado), la calle de la Fuente, Puente de Piedra, calle del Buenaire. Han tomado favor la calle del Ángel, den Carbó, Lonja y Plaza de Armas. »

El Orden, núm 5, de 04/09/1887 (pàg. 3)


L'edifici es va veure afectat pels bombardejos durant la Guerra Civil Espanyola sent reconstruït per la Dirección General de Regiones Devastadas l'any 1941. Cap a l'any 1948 a la façana Est s'hi van construir 14 mòduls destinats a encabir-hi botigues exteriors. Finalment l'any 1996 l'edifici va ser remodelat.

Vegeu també Edit

Notes i referències Edit

  1. Gravat de l'interior del mercat de Tortosa publicat a La Ilustración Española y Americana el 15 d'abril de 1889 (pàg. 13). L'any 2001 l'Arxiu Històric de Tortosa –advertit pel col·leccionista Lluís Salamó– va adquirir a Ignasi Solé Sugranyes, un antiquari de Barcelona, 3 fotografies de plànols del Mercat de Tortosa. Són reproduccions de dibuixos sense signar de la façana principal, la façana lateral i una perspectiva de l'estructura metàl·lica de l'edifici. Finalment l'any 2015 van ser localitzats uns plànols de les façanes (1885) entre els Protocols notarials de 1886.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.