Ilercavònia
Advertisement

Manuscrit del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa és una obra literària escrita per Cristòfor Despuig el segle XVI.

El text va ser recuperat per Fidel Fita (1835-1918) i publicat al segle XIX, durant la Renaixença, a partir d'un exemplar manuscrit[1] del segle XVII localitzat per aquest editor a la ciutat de Tortosa i que havia estat propietat de la família Navàs.[2]

L'obra està dedicada per Despuig a "Fransesch de Moncada Compte de Aytona" i data segons aquesta font del 1557. Fita n'edità i en corregí alguns errors que ell menciona com a "errors evidents". També fa notar les mancances evidents de comptar amb un sol exemplar de l'obra cosa que complica la comparació de continguts i la verificació de l'autoria. Tanmateix és àmpliament acceptada l'autoria de Despuig. L'edició de Fita data de 1876 si bé la impressió a càrrec de la impremta "La Renaixensa" de Barcelona és de l'any següent (1877). L'edició és escrita en català pre-fabrià.

L'any 2014 l'Editorial Barcino-Tamesis va publicar una primera traducció en llengua anglesa dels Col·loquis. Sis anys després el Consell Comarcal del Baix Ebre adquiria per 6.000 euros un manuscrit dels Col·loquis, conservat per un particular a Barcelona, que data del segle XVIII (1761) i consta de 308 pàgines. Actualment se troba a l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre.[3]

Estructura[]

L'obra consta d'una lletra dedicatòria inicial i sis col·loquis. L'estil d'aquesta obra és directe i desimbolt i sovint incorpora adagis i frases fetes i tracta i descriu freqüentment fets d'abast local. En la dedicatòria del llibre hi ha una defensa de l'ús del català.

Els sis col·loquis introdueixen diferents temes que s'aniran composant de forma dialogada entre els tres interlocutors el ciutadà Fàbio, el cavaller Lívio, que representa l'autor, i el cavaller valencià Pere (Don Pedro), a qui mostren els problemes i les belleses de Tortosa.

Notes i referències[]

  1. Daniel Fernández Domingo en la seua obra Anales o Historia de Tortosa (pàgina 340) exposa: (...) es una obra manuscrita en dialecto catalan y de ella existen poquísimos ejemplares (...).
  2. El manuscrit del notari Ramon Salvador Navàs se va perdre durant la Guerra Civil Espanyola. Testimoni dels Col·loquis són per exemple: l'obra impresa al segle XIX; un manuscrit parcial de l'historiador Jeroni Pujades del 1622 localitzat a la Biblioteca Nacional de París o la còpia manuscrita íntegra que se conserva a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, del segle XVIII.
  3. El Consell Comarcal del Baix Ebre adquirix un manuscrit dels «Col·loquis de la Insigne Ciutat de Tortosa» de Despuig; article publicat per aguaita.cat el 13/10/2020.
  • Nota: L'any 2011 l'Ajuntament de Tortosa va editar-ne una auca, realitzada per l'il·lustrador Norbert Lòpez, que recull fragments literals de l'obra de Despuig, especialment dels episodis de la conquesta de Tortosa o del col·loqui sisè.

Bibliografia d'interès[]

  • Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa. Edició crítica. Enric Querol i Coll i Josep Solervicens. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011. ISBN: 978-84-98834-35-2.

Enllaços externs[]

Advertisement