Ilercavònia
Advertisement

Plànol de la façana principal de la casa d'Esteban Lamote de Grignon o Hotel-restaurant de Mateo Siboni, de Tortosa.

Josep Maria Vaquer Urquizú (Tortosa, † 1921) va ser un mestre d'obres titulat l'any 1888 i actiu durant el segle XIX i XX.

Fill de Joaquim Vaquer Saurí († 4 d'agost de 1891)[1] i de Leonor Urquizú Gil († febrer de 1916).[2] Signà diversos projectes a Tortosa; entre els ja desapareguts el de la Creu Roja –acabat el 1919–, a l'actual carrer R. Berenguer IV, i el Banc d'Aragó (inaugurat el 9 d’octubre de 1918) a l'Eixample (carrer Teodor González) i entre els que encara perduren: l'hotel Siboni (permís d'obra: 21-03-1911, i inaugurat el 29 d'agost de 1912), la casa Salvador Brunet (permís d'obra 18-12-1913) i la Clínica Sabaté (permís d'obra: 12-12-1914; 1915 en obres; 1916 inauguració). No obstant cal considerar la possibilitat que l'autèntic autor de les façanes d'aquests edificis fos Francesc Escudé i Bosch.

« Han empezado los trabajos de la Casa-Clínica que el doctor Sabaté ha mandado levantar en la Plaza de Alfonso XII. El proyecto de D. Francisco Escudé es soberbio, estilo egipcíaco, el cual honrará a Tortosa y a su autor. »

El Restaurador, núm. 1.707, de 21/04/1914.

Altres edificis de Vaquer són el noviciat de la Companyia de Santa Teresa de Jesús (1897-1901), la casa del doctor Antoni Llorca al barri de Ferreries, la casa Ricard Climent (1910) al carrer Montcada de Tortosa i la reforma, cap el 1914, de la casa Ramona Sechí.[3][4]

Vegeu també[]

Notes i referències[]

  1. Correo de Tortosa, núm. 2.566, del 10/08/1891 (i número 10/08/1931, 40 anys després); i Diario de Tortosa de 06/08/1891 (pàgina 2).
  2. El Restaurador de 21 i de 23/02/1916.
  3. Durant molt anys els seus baixos van ser ocupats pels Magatzems López Vergés.
  4. Ramona Sechí va casar-se amb el comerciant d'olis Rodolfo Tarantino Nicolau († 12/08/1908).

.

Advertisement