Ilercavònia
Advertisement

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) és un organisme autònom depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, creat l'any 1993, i amb seu a Tortosa.

L'objectiu principal de l'Institut és el desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre. Totes les funcions de l'Institut han d'anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament.[1]

Marc Legal[]

  • Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (DOGC número 1.820 de 12/11/1993).
  • Llei 11/2002, de 27 de maig, de segona modificació de la Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (DOGC número 3.648 de 3/6/2002).
  • Decret Legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (DOGC número 3.802, de 17/1/2003). Modificat en l'article 5 per la Llei 11/2011 de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l'activitat administrativa (veure article 45 de la llei publicada al DOGC número 6.035 de 30/12/2011).

Vegeu també[]

Notes i referències[]

  1. Art. 2 del Decret Legislatiu 1/2003 de 8 de gener.

Enllaços externs[]

Advertisement