Ilercavònia
Advertisement
 • Si vols conèixer les normes de la Comunitat Central pots consultar-ho aquí

Pel que respecta a Ilercavònia teniu algunes indicacions al portal de la Comunitat:

 • En certa mesura se segueixen les normes d'estil de Viquipèdia/Wikipedia,[1] projecte en el que participem. No obstant una diferència essencial és que a Ilercavònia fem recerca d'arxiu. Sols així se pot avançar en la necessària millora de dades historicogràfiques, ja que és obvi que hi ha molts personatges locals o fets concrets que són una simple nota en algun llibre (potser antic i inaccessible), i això, si és que apareixen. A tall d'exemple esta feina ens ha permès descobrir fets i dates de defunció: J. Maria Vaquer, Brugueras, F. Sanz, J. Clua, els Carsi, Eusebio Cortés, A. Kies, la de Joan Guimerà Sabaté, la biografia de J. Rebarter o la de tants alcaldes de Tortosa i antics regidors per posar sols alguns –n'hi ha més– del 2020. Suprimim interrogants i compartim el neguit amb altres persones que ens ha encantat conèixer.
 • Abans de crear un article feu una recerca a la wiki. Així s'evitaran duplicitats.
 • S'actuarà severament contra el vandalisme.
 • No se permet als usuaris/usuàries l’ús de noms grollers o inapropiats.
 • No hi ha lloc per a disputes localistes. Els articles han de cercar el caràcter enciclopèdic (tot i que Ilercavònia no és una enciclopèdia de paper) i/o divulgatiu. No s'hi poden introduir telèfons ni adreces.
 • Si utilitzeu els nostres articles no oblideu citar a Ilercavònia. Se n'ha de fer sempre un ús adequat.
 • Al fer els articles mireu de crear un apartat amb la millor bibliografia existent sobre el tema.
 • Els administradors miraran d'ajudar-vos en la mesura de les seues possibilitats. Seguiu les seues instruccions o en cas contrari podeu ser bloquejats.
 • Respecteu el criteri de neutralitat, el d'adequació dels articles per a la inclusió o el criteri d'independència del subjecte.

Com se citen els articles d’Ilercavònia?[]

La cita d’un article o informació publicat a Ilercavònia ha de ser visible, permanent, suficient i adequada i respondria al model següent: «Nom de l'article», a Ilercavònia (wiki de Fandom-Wikia); enllaçant amb la URL que apareix al navegador quan s’accedeix a l’article utilitzat. La cita és obligatòria a efectes de reconèixer el treball realitzat pels membres de la comunitat d'Ilercavònia. No se permet la utilització dels continguts ja sigui total o parcial (inclosos els fitxers) si no es compleixen les condicions de la llicència i les particulars que s’estableixin com a “Política i normes” en tot moment. Una comunicació de l’administració de wiki Ilercavònia a tercers indicant que no se compleixen o que s'han vulnerat les condicions mínimes exigides són criteri suficient per indicar que no se permet la utilització dels treballs publicats i/o utilitzats i aquests tercers queden obligats a eliminar-los dels seus webs o mitjans en un temps raonable en el cas que no vulguin, per acció o omissió, fer les rectificacions oportunes.

Notes[]

 1. Si vols conèixer les polítiques de Viquipèdia també les pots consultar (Política de Viquipèdia)
Advertisement