Ilercavònia
Advertisement

Francesc Escudé i Bosch.

Francesc Escudé Bosch (Roquetes, 1867 – Tortosa, 04/12/1919)[1] va ser un projectista, fotògraf, pintor[2] i dibuixant.

Biografia[]

Fill de Pere Escudé i de Teresa Bosch,[3] se'n va anar a Barcelona a estudiar a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi. Més endavant va començar la carrera d'Arquitectura a Madrid.[4]

Segurament per pagar-se els estudis il·lustrà articles de revistes gràfiques com La Gran Vía[5] o Blanco y Negro[6] i entrà també a treballar –segons sembla– amb l'arquitecte català Josep Grases i Riera[7] [8] (Barcelona, 1850 -títol 1878- Madrid, 1919).

Tot i que l'any 1897 Escudé hauria aconseguit plaça de delineant d'Obres Públiques[9] a l'any següent, 1898, oposita per obtenir la "cátedra vacante de Aritmética y Geometría propias del dibujante" de l'Escola provincial de Belles Arts de València (vegeu la Gaceta de Instrucción Pública de 30/01/1898, de 23/02/1898 i de 14/09/1898). Uns anys després el trobem també de professor de "dibujo aplicado a las artes" al Centro Gallego (calle de Esparteros)[10] i opositant novament el 1903 a una de les 3 places de professor auxiliar de dibuix geomètric de la Escuela Superior de Artes e Industrias de Madrid.[11]

El 1902 però se casa a Tortosa amb Carme Ferreres Bosch[12] (La Verdad de 18/9/1902) i encara que s'estableixen a Madrid, el 1903 tornaran definitivament arran del naixement del primer dels seus fills.[13]

El 1905[14] F. Escudé va obrir una galeria fotogràfica al carrer de l'Estació (poc després carrer Cervantes) a l'Eixample. El Saló Escudé va ser renovat el 1914 “bajo su dirección y con dibujos y proyecto suyos, y con modelos por el mismo modelados” (El Tiempo de 5/9/1914). Amb els anys es van convertir amb una botiga d'objectes de regal.[15]

Tot i que Escudé no va acabar la carrera d'arquitecte alguns el consideren[16] no obstant l'autèntic autor de diversos edificis de Tortosa.[17] Entre els ja desapareguts el de la Creu Roja (acabat el 1919), a l'actual carrer R. Berenguer IV, i el local del Banc d'Aragó (inaugurat el 9 d'octubre de 1918) al carrer Teodor González i entre els que encara perduren: l'hotel Siboni o casa Lamote (permís d'obra 21-03-1911 i inaugurat el 29 d'agost de 1912); la casa Salvador Brunet (permís d'obra 18-12-1913) i la Clínica Sabaté[18] (permís d'obra 12-12-1914; 1915 en obres; 1916 inauguració). Els projectes d'aquestes construccions apareixen signats pel mestre d'obres Josep Maria Vaquer Urquizú (títol 1888) que té altres projectes a la ciutat.

« “El suntuoso edificio que para el rico propietario D. Salvador Brunet ha construído en la calle de Cervantes el inteligentísimo artista D. Francisco Escudé, ahora que ha quedado por completo libre de las vallas que lo ocultaban a la vista aparece en todo su elegante magnificencia del estilo Luis XV, y en todo el esplendor de su riqueza ornamental. Las molduras interiores en yeso son una maravilla de ejecución y primorosa gracia. Reciban plácemes así el Sr. Brunet por su buen gusto como el Sr. Escudé que se acredita una vez más por sus talentos artísticos que tanto constituyen a embellecer la ciudad con sus espléndidas creaciones arquitectónicas.” »

El Restaurador, núm. 2.313, divendres 19/05/1916.


Alguns dibuixos de F. Escudé publicats[]

Vegeu també[]

Notes i referències[]

 1. El Restaurador de 4/12/1919 (i següents) dóna notícia de la seua mort.
 2. Esmentat per Diario de Tortosa de 23/03/1886; de 08/11/1890 o de 20/05/1895 quan ja estava a Madrid.
 3. Teresa Bosch va morir a Roquetes el 1896 (Diario de Tortosa de 15/04/1896).
 4. Altres ebrencs que van marxar a Madrid van ser: Ramon Subirat Codorniu, Josep Alcoverro i Amorós, Albert Bosch i Fustegueras, Joan Cardona i Tió o Agustí Querol i Subirats.
 5. La Verdad de 15/04/1895.
 6. Entre els anunciants d'aquest mitjà hi va haver Sabons Rufo Franquet.
 7. Blog de Valentí Pons Toulouse (08/03/2013).
 8. Grases és l'autor del Palacio de la Equitativa (carrer Alcalá; 1882-1891) on hi ha diverses mènsules en forma de cap d'elefant. També n'hi ha a l'antic edifici del Teatro Lírico o Gran Teatro de Madrid, inaugurat l'any 1902, i actualment seu del Consejo General del Poder Judicial. Com a anècdota cal recordar que en el que podria qualificar-se d'una llicència la clínica Sabaté, realitzada anys després, amb una inspiració neoegípcia té dos caps d'elefant al xamfrà.
 9. El Correo de España (Madrid) de 31/08/1897; Madrid científico, núm. 151, de 1897 (pàgina 10); El Globo de 31/08/1897; etc.
 10. El Imparcial (Madrid) de 07/10/1902, pàgina 2.
 11. Constitución de Tribunales de exámenes para las oposiciones a tres plazas de Profesores auxiliares de Dibujo geométrico de la Escuela Superior de Artes e Industrias de Madrid y a la cátedra de Dibujo artístico de la de Barcelona (Gaceta de Madrid, núm. 308, de 04/11/1903).
 12. Carme Ferreres era filla de José Ferreres Valls –†1906– i de Maria Bosch Valls.
 13. Maria Escudé Ferreres naixerà el 3 de juliol del 1903 i Francesc Pere el 1906 († 1908). Recull la notícia del seu naixement Diario de Tortosa de 03/07/1903 i de 26/01/1906 respectivament.
 14. La Veu de la Comarca 10/06/1905 i d'1/07/1905, pàg. 3.
 15. Vegeu La Vida Tortosina de Quimo Panisello.
 16. Lluís Salamó i Bertomeu a L'Estel núm. 309 (1 quinzena de febrer de 2003)
 17. I és que certament Francesc Escudé és citat diverses vegades per la premsa en relació a alguns edificis. El Restaurador de 21/04/1914 i El Tiempo de 25/06/1914 citen la clínica Sabaté. El Restaurador de 19/05/1916 n'esmenta el treball a la casa Salvador Brunet i El Restaurador de 12/9/1918, arran que el Banc d'Aragó arregla un local al carrer Teodor Gonzàlez per a instal·lar-se, diu que el projecte de la façana és obra de "D. Francisco Escudé".
 18. Us pot interessar: Primitiu Sabaté i Barjau.
 19. Esmentada a La Verdad de 14/02/1895.
 • Vegeu també: La Verdad de 30/03/1895 i, sobre els jocs florals i l'obra Cinteta, La Verdad de 01/09/1900 (pàgina 4).
Advertisement