Ilercavònia
Advertisement

La Fàbrica de Gas de Tortosa va ser una empresa dedicada a la fabricació de gas d'hulla utilitzat com a mitjà energètic per a l'enllumenat. La fàbrica constituïda el 1867[1] s'emplaçava al barri del Rastre. Des del 1987 el seu solar l'ocupa la històrica Escola de la Mercè.

El gas procedent de la fàbrica s'emmagatzemava en grans dipòsits cilíndrics (els gasòmetres) d'on, regulada la pressió, passava a les canonades per al consum. Esta tecnologia va ser utilitzada abans del desenvolupament de l'explotació i conducció del gas natural.

« [1892] 25 de Juny.- Inauguració del alumbrat de gas al Parque sent alcalde don Julio González. »

Ramon Vergés, Espurnes de la llar.


El Correo de Tortosa de 24/11/1899 cita a Felip Tallada i Bages († 1899) com la persona a la que "se debe también el haber iniciado la idea de instalar en Tortosa la fábrica de gas que tenemos". El 1923 van iniciar-se importants obres de reforma.[2] El 1935 la raó social Gas de Tortosa va passar a anomenar-se Gas Mansana[3] en record de Josep Mansana i Terrés (fill de Josep Mansana i Dordán, † Barcelona, abril 1892) propietari de la fàbrica de Tortosa.

L'empresa va passar a ser gestionada per l'Ajuntament de Tortosa el 1947,[4] quan les seues instal·lacions ja estaven antiquades i obsoletes. L'any 1975 ja es considerava que l'empresa no era rendible.

En l'actualitat encara hi ha restes d'aquest passat industrial vora el Portal de la Bassa.

Notes i referències[]

  1. Vegeu l'obra Narraciones tortosinas de Federico Pastor i Lluís (pàgina 163; Tortosa, 1901; Imp. José L. Foguet i Sales).
  2. Correo de Tortosa de 28/02/1923; vegeu també Correo de Tortosa de 14/06/1927.
  3. Correo de Tortosa de 30/01/1935.
  4. La Voz del Bajo Ebro número 373 de 29/09/1964.

Altres empreses[]

Advertisement