Ilercavònia
Advertisement

Entitat municipal descentralitzada (EMD) és el nom que rep a Catalunya l'entitat local menor, consistent en un o més nuclis de població sense ajuntament propi que es regeixen conjuntament per una junta de veïns, al capdavant de la qual hi ha un/a president/a. Normalment, les EMD corresponen a antics municipis que d'aquesta manera recuperen una part de la seva autonomia perduda, o a nuclis de població de prou entitat dins de municipis extensos amb diverses localitats al seu interior.

Estos ens se regeixen per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d'abril) i tenen el seu precedent en les antigues entitats locals menors, que és com encara s'anomenen aquestes entitats al País Valencià i a les Illes Balears (i en general al conjunt de l'estat espanyol), on tenen unes competències i atribucions semblants. Es poden constituir a demanda del nucli de població que aspira a convertir-se en EMD, a petició del mateix ajuntament o per acord de la Generalitat de Catalunya.

Les EMD tenen competència sobre:

  • La vigilància dels béns d'ús públic i dels béns comunals.
  • La conservació i administració del seu patrimoni, incloent-hi el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals.
  • L'enllumenat públic i la neteja viària.
  • L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no vagin a càrrec del municipi o de la comarca respectius.
  • L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones dins el seu àmbit.
  • La conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.
  • Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat.

A les terres de l'Ebre hi ha les EMD de Jesús (Tortosa), des del 1994,[1] i dels Muntells (Sant Jaume d'Enveja). Posteriorment van assolir el reconeixement les localitats de Bítem, Campredó i la Serra d'Almos.[2]

Consultes populars sobre la constitució d'Entitats Municipals Descentralitzades
8/11/2009; Campredó (1.004 electors): 15/11/2009; Bítem (1.016 electors):
Sí: 489 Sí: 520
No: 32 No: 23
Blanc: 17 Blanc: 11
Nul: 5 Nul: 7
Abstenció: 461 Abstenció: 455

Notes i referències[]

  1. Decret 75/1994 de 22 de març pel qual s'aprova la constitució de l'EMD de Jesús, al terme municipal de Tortosa (DOGC núm. 1.886 de 20/4/1994) i Ordre de 29 de juny de 1994 de creació de la Comissió Gestora (DOGC 1.917 de 06/7/1994).
  2. Així el dia 30 de setembre de 2009 els ajuntaments de Tortosa i de Tivissa aprovaren inicialment els expedients de constitució de les respectives EMD. Vegeu els Decrets 119/2010 i 120/2010 de 7 de setembre pels quals s'aprova la constitució de les EMD de Bítem i Campredó, respectivament, en el terme municipal de Tortosa (DOGC núm. 5.711 de 09/09/2010) i el Decret 271/2011 de 22 de febrer pel qual s'aprova la constitució de l'EMD de Serra d'Almos, en el terme municipal de Tivissa (DOGC núm. 5.825 de 24/02/2011).

Enllaços externs[]

Advertisement