Ilercavònia
Advertisement

La Diputació de Tarragona és una institució de l'estat espanyol que forma part de l'administració local i està dotada de certes competències administratives per al govern i administració de la província de Tarragona (184 municipis i 6 entitats municipals descentralitzades). El Palau de la Diputació té la seua seu a la ciutat de Tarragona.

La composició del seu ple (27 diputats) es realitza a través d'una elecció indirecta, a partir dels resultats en les eleccions municipals de la província en base als partits judicials de Reus, Tarragona, Tortosa,[1] el Vendrell i Valls.[2] El juliol de 2007 Josep Poblet i Tous (CiU) va ser elegit president. Sota la seua presidència van crear-se dues vicepresidències de representació territorial (al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre) amb funcions únicament de representació (no s'han de confondre amb la vicepresidència primera i segona). Pere Panisello Chavarria (CiU) va ser el primer vicepresident de representació territorial a les Terres de l'Ebre (2007-2015). Des de juliol de 2019 Noemí Llauradó i Sans (ERC) presideix l'ens provincial.

Va constituir-se per primera vegada, l'any 1822, com a Diputació Provincial, de la qual en fou president Jacobo Gil de Avalle. Posteriorment, i en compliment del Reial Decret de 25 de setembre de 1835, el governador civil de la província convocà eleccions, i la nova constitució provincial es feu pública a través del Butlletí Oficial del 26 de gener de 1836. La primera sessió de la nova institució va tenir lloc el 2 de març següent. Amb el temps, la nova corporació tarragonina va anar ampliant competències i desenvolupant una capacitat operativa cada cop més gran.

Li pertanyen les Escoles d'Arts o el Museu d'Art Modern de Tarragona, creat el 1976,[3] i en depenen quilòmetres de carreteres.

El pressupost per a l'any 2022 és de 187,4 milions d'euros.[4]

Actualment, segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 en l'artícle 91, els consells de Vegueria substituiran les diputacions provincials. Segons el projecte de Llei de l'Organització Veguerial de Catalunya la Diputació de Tarragona hauria de ser substituïda pel Consell de la Vegueria del Camp de Tarragona i el Consell de la Vegueria de les Terres de l'Ebre.

A Tortosa el setembre de 2009 va inaugurar-se la seu descentralitzada de l'organisme a la Casa Ricard Climent (registre general i altres serveis). També pertany a la Diputació el Palau Oriol i el Palau Despuig, seu de l'Escola de Música i Conservatori de Grau Mitjà de la Diputació.

Vegeu també[]

Notes i referències[]

  1. L'Edicte de 10 d'abril de 2015, pel qual es publica el repartiment del nombre de diputats corresponent a la cada partit judicial de la Diputació Provincial de Tarragona (BOP de Tarragona, núm. 87, de 15 d'abril de 2015) reconeix 6 diputats al partit judicial de Tortosa (municipis del Baix Ebre-Montsià-Terra Alta, Ginestar i Rasquera).
  2. Vegeu el Reial decret 529/1983, de 9 de març, pel qual es fixen els partits judicials de cada província, a l’efecte de les eleccions a diputacions provincials (BOE núm. 64, de 16 de març; BOE núm. 65, de 17 de març, i BOE núm. 66, de 18 de març; correcció d’errades al BOE núm. 76, de 30 de març); l'article 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE núm 147 de 20/06/1985); i els diferents Edictes pels quals es publica el repartiment del nombre de diputats corresponent a cada partit judicial de la Diputació Provincial de Tarragona.
  3. Aquest museu té entre les seues col·leccions obres de Julio Antonio i de Santiago Costa i Vaqué, entre altres.
  4. Els de l'any 2021 van ser de 159,5 milions, poc menys que els del 2020, que amb 160 milions d'euros van ser els més alts fins al moment. El pressupost per al 2019 va ser de 156,2 milions d’euros. El pressupost per al 2018 va ser de 147.418.600 euros, el que representava un lleuger increment del 2% respecte a l'exercici 2017. El pressupost de l'exercici 2015 va ser de 143,72 milions, un 3,28% més que el de 2014. El de l'any 2013 va ser de 137.090.454 milions d'euros i el de l'any 2012 va ser de 118.389.153,22 euros (pressupost consolidat), una xifra un 7,14% inferior a la de 2011 (127.493.933,08 euros).

Enllaços externs[]

Advertisement