Ilercavònia
Advertisement

La barraca és una construcció típica del Delta de l'Ebre.

La necessitat de disposar d'un habitacle a la zona deltaica de treball va propiciar l'autoconstrucció de les primeres barraques, fetes amb materials que es trobaven a les rodalies de les finques agrícoles (fusta de xop, canyes, fang i palla). Era per tant una construcció molt senzilla i pràctica.

La barraca és de forma rectangular, amb coberta a dues aigües i amb un pendent molt elevat per evitar les filtracions de l'aigua de pluja. S'articula en una sola planta totalment lliure i de superfície reduïda ja que els seus usuaris feien pràcticament la vida a l'exterior. Al principi només tenia una única obertura que era la porta d'accés, i cap finestra, si bé tenia una xemeneia per a l'evacuació dels fums, quan es cuinava a l'interior. L'amplada normalment no superava els 4 metres, la llargada estava compresa entre 6 i 8 metres, i l’alçada en el punt més baix era d'un metre i mig, i en el punt més alt d'uns tres metres. Aquestes mides permetien economitzar al màxim la necessitats dels materials i facilitar la seua construcció.

L'únic material dels emprats que no es podia trobar al delta era la calç. Aquesta provenia de la Serra del Montsià, a menys de 10 quilòmetres. Als pous de calç -uns forats circulars de 2 metres de diàmetre- s'introduïen roques calcàries (la roca sedimentària que forma la serra del Montsià i del Port) i es feien cremar amb fusta del bosc fins que la pedra es convertia en calç viva. A les barraques, la calç s’apagava amb aigua i una vegada feta la reacció química s’aplicava com si fos una pintura a les parets, a l’interior del sostre i també a la carena de la coberta.

En l'actualitat algunes d'aquestes construccions, convenientment adaptades, s'han destinat a usos d'allotjament rural. Entre els artífex del ressorgiment d'aquesta mena d'edificacions hi ha el mestre artesà de barraques David Monllau (Amposta, 1940).

A Sant Jaume d'Enveja hi ha el Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta, inaugurat el juny de 2005.

Vegeu també[]

Notes i referències[]

Advertisement