Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
A.Garcia.jpg
Document d'identitat d'Antoni Garcia.

Antoni Garcia Alonso (Tortosa, 19/05/1913[1] – París, VII/2000) va ser un testimoni dels camps de concentració nazis.

Militant socialista[2] va ser presoner del tristament famós camp de Mauthausen (abril de 1941). Allí va treballar al laboratori fotogràfic amb Francesc Boix (Barcelona, 1920 - París, 1951). Va ser alliberat arran de l'avenç Aliat el 5 de maig de 1945.

Una sala d'exposicions temporals del Museu de Tortosa porta el seu nom des del 2007.

Vegeu també

Notes i referències

  1. El Restaurador i El Tiempo de 21/05/1913 publiquen el seu nom en l'extracte del Registre Civil del dia 20.
  2. Vegeu Lluita (Tortosa) de 24/12/1936. En aquest camp austríac Antoni Garcia va coincidir, entre altres, amb el tortosí José Buera Chalé, obrer de La Gráfica (anteriorment Editorial Católica). Buera però va morir a Gusen el 08 de gener de 1942.
Bibliografia existent:
  • Dos fotógrafos en Mauthausen. Antonio García y Francesc Boix. David Wingeate Pike (traducció de Silvia Ribelles de la Vega). Ediciones del Viento SL, 2018. ISBN: 978-84-948150-7-2.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.